FASADER 1


smygtitt på något spektakulärt i sin form 2022

MILJÖASPEKTER stor sträckmetall

- Material aluminium till 100% återvinningsbart

- Kompakt transport - men kan även beställas i ramlagt

- Sträckmetall som solpaneler framför stora fönsterpartier -ger lägre kylkostnader

hofv2 levererar ALLTID det     BÄSTA

ARBETSBESKRIVNING Stor sträckmetall maskor 110-800mm

 - BILDERNA OVAN ett axplock framtill 2022

- Sträckmetall fri- och organiska form

- All infästning är vattentät mot ex SANDWICHPANELER

- Hög bärighet av konstruktion - låg vindlast